Per resoldre dubtes sobre el procés d'inscripció contacta amb:

Mail: setmana@accio.gencat.cat

Telèfon: 93 484 96 40

ACCIÓ - Generalitat de Catalunya

http://accio.gencat.cat/setmana

Reunions de networking

  • Participants 302
  • Reunions sol·licitades 647
  • Reunions acceptades 150

Visites al perfil

  • Abans de l'esdeveniment 4555
  • Després de l'esdeveniment 1742

Organitzador

  • 220x0_ACCI_vertical_color.jpg

Aplicacions mòbils

  • Accedeix al teu perfil amb l'app

     

Localització

Barcelona, Edifici Est, Moll de Barcelona, s/n, 08039